Klaus Ferdinand Hempfling

Klaus Ferdinand Hempfling,  woonde jarenlang in de Spaanse Pyreneeën en werd op zijn 26ste docent aan de Hogeschool voor Kunst en Design in Dortmund. In die tijd hield hij zich intensief bezig met mythologische studies, die hem telkens weer terugbrachten bij het belangrijkste symbool van onze cultuur – het paard.

Toen hij 29 was, brak hij abrupt zijn ambtenarenloopbaan af en trok opnieuw naar de Pyreneeën, dit keer op zoek naar de echte paarden, wilde paarden. Die tijd vormde het begin van een natuurstudie die de mens Klaus Ferdinand Hempfling ingrijpend zou veranderen, en met hem de paardenwereld.
Zijn eerste boek, Natuurlijk paardrijden (uitgave Rozhanitsa, Kampen, isbn 978-90-79249-03-9), werd een doorslaand succes, ook internationaal. De paardenwereld raakte hevig verdeeld over zijn opvattingen. Duizenden toeschouwers werden getuige van een manier van omgaan met paarden, waarbij de paarden een leraar van de mens worden en waarbij ze een geheim met zich mee dragen, dat de mens zou moeten respecteren. Een geheim dat mensen kan veranderen.

Hempfling geeft o.a. op het Deense eiland Lyöö waar hij tegenwoordig woont, verschillende seminars, clinics of opleidingen. Hij is ook regelmatig in Nederland waar hij demonstraties geeft of clinics verzorgt.

Meer in formatie daarover op: www.hempfling.nl of download zijn jaarprogrmma: http://hempfling.com

Boeken van Klaus Ferdinand Hempfling