George Kinder

Kinder, een studiegenoot van Al Gore aan de Amerikaanse Harvard universiteit, heeft zelf ook moeten leren om geld en God, werk en passie, realiteit en droom met elkaar te verbinden. Dat zijn spraakmakende ideeën hout snijden blijkt wel uit het feit dat het Amerikaanse blad Investment Advisor Kinder in 2003 en 2005 aan als een van de 25 meest invloedrijke mensen in de financiële wereld van Amerika aanwees.

Kinderj heeft zich onder meer laten inspireren door het boeddhisme en door William Blake (1757-1827). Van deze Britse kunstenaar leerde Kinder wat passie is. “Blake was een geniale denker, die net als Boeddha inzag dat de mens ten onder gaat aan het verlangen naar aardse getuigden en zelfgecreëerde illusies. Maar waar Boeddha leerde dat we om die reden afstand moeten doen van deze verlangens en sober moeten leven, predikt Blake juist het pad van overvloed.”

Kinder: “De kunst is dus om alle dimensies te laten samenvallen. Dat kan alleen wanneer spirit aan materie wordt gekoppeld, wanneer passie en pecunia samenvallen. Alleen dan kan een mens zijn hoogste waarheid leven.”

Niet echt het soort taal dat je van een financiële man verwacht. Toch zijn er steeds meer financiële dienstverleners die dezelfde benadering volgen als Kinder.

Boeken van George Kinder