Life Planning

Vanuit zijn eigen adviespraktijk ontstond bij George Kinder de behoefte om zijn cliënten op een nieuwe, meer integrale en radicale, manier te helpen met hun financiële huishouding. Binnen een totaalfocus, gericht op geld en de betekenis hiervan, voor het leven dat er uitgesproken of (nog) onuitgesproken wezenlijk toe doet. Het leven van hun dromen.

Kinder, een studiegenoot van Al Gore aan de Amerikaanse Harvard universiteit, heeft zelf ook moeten leren om geld en God, werk en passie, realiteit en droom met elkaar te verbinden. Hij heeft zich hiertoe onder meer laten inspireren door het boeddhisme en door William Blake (1757-1827). Van deze Britse kunstenaar leerde Kinder wat passie is. “Blake was een geniale denker, die net als Boeddha inzag dat de mens ten onder gaat aan het verlangen naar aardse getuigden en zelfgecreëerde illusies. Maar waar Boeddha leerde dat we om die reden afstand moeten doen van deze verlangens en sober moeten leven, predikt Blake juist het pad van overvloed.”

Kinder: “De kunst is dus om alle dimensies te laten samenvallen. Dat kan alleen wanneer spirit aan materie wordt gekoppeld, wanneer passie en pecunia samenvallen. Alleen dan kan een mens zijn hoogste waarheid leven.”

Niet echt het soort taal dat je van een financiële man verwacht. Toch zijn er steeds meer financiële dienstverleners die dezelfde benadering volgen als Kinder.

Gabri Verbeek van Inspiratie Verzekerd heeft er mede voor gezorgd dat de rechten van het boek door ons aangekocht kon worden. Samen heben we de handen ineengeslagen om het boek uit te geven in een Nederlandse vertaling.  In overleg met George Kinder ontwikkelt hij trainingen en workshops voor consumenten. Gabri is dagelijks actief als Life Planner en begeleidt cliënten bij hun Life Planning. Zijn én onze mnissie: een bijdrage leveren aan een wereld in balans!

Leuke recensie Spaarcentje

Auteur: George Kinder
ISBN: 9789079249107
Jaar van uitgave: 2009
Drukinformatie: Hard cover, gebonden, omvang 344 blz.
verkoopprijs: € 22,50