Eindelijk... tevreden leven!

Weg uit de hectiek van ons dagelijkse bestaan, leven van je eigen land, je eigen eten verbouwen, je eigen huis bouwen. Veel mensen denken er - stiekem - aan. De meeste mensen denken dat zoiets niet haalbaar is en zetten het ideaal aan de kant als een utopie. Twee mensen uit de Verenigde Staten hebben het aan het begin van de vorige eeuw wel gedaan en met succes.  

Scott Nearing verloor zijn baan vanwege zijn anarchistische- en pacifistische denkbeelden en anti-oorlogsactiviteiten tijdens de Eerste wereldoorlog. Helen Knothe Nearing bracht haar jonge jaren door bij familie in Nederland, waar ze de jonge Krishnamurti ontmoette.
Scott en Helen vestigden zich in 1932 op het platteland van Vermont, waar ze een oude boerderij helemaal zelf opknapten. Helen en Scott waren van mening dat de economische depressie kon worden opgelost door een andere manier van leven. Hun streven was zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Ze waren heel gedisciplineerd in de besteding van hun dag. Zo verdeelden ze hun werkdagen in blokken: een blok bestemd om te werken voor de kost, en een ander blok bestemd voor studie en plezier. Hoe ze dat 60 jaar lang deden beschrijven vermakelijk en ook heel praktisch. Om hun idee over plezierig en verantwoord leven uit te dragen stichtten Helen en Scott het Good Life Center, dat een grote bijdrage heeft geleverd aan de terug-naar-het-land beweging in het Amerika van de jaren ’60.
Voor ons is het verschijnen van dit boek, ook al is dat veel later dan gepland, heel belangrijk. Het volgen van je idealen en het uitdragen daarvan is iets wat wij hoog in het vaandel dragen. Een van de redenen van die vertraging was het ontbreken van beeldmateriaal. We zijn er uiteindelijk in geslaagd het fotoarchief te traceren! Elk hoofdstuk biedt nu letterlijk een prachtige inkijk in het beschreven leven van Helen en Scott Nearing. Een tevreden leven ligt medio oktober in de boekhandel en kost € 19,95!

Vrijdag 17 September 2010

Wie zijn wij?

Rozhanitsa geeft boeken uit die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mens en dier. Jong als we zijn, willen we dat multimediaal doen. Niet alleen in de vorm van boeken, denk ook aan voorstellingen, animaties enz. Ook door het organiseren van workshops, clinics en events willen we informatie doorgeven die in een boek niet te vangen is.