Telepathisch contact met paarden en andere dieren

In het boek vertelt Marjanco dat ze aanvankelijk heel sceptisch stond tegenover het telepathisch communiceren met dieren. Toen haar paard ernstig ziek was, liet ze zich ten einde raad overhalen het toch eens te proberen. Ze schakelde een dierentolk in die in staat bleek haar paard te helpen waar niemand anders dat kon. Verbluft over de resultaten ging Marjanco het zelf proberen en ze merkte dat het prima lukte.

De essentie van het telepathisch kunnen communiceren met dieren is het vermogen om rustig te worden, om de stroom van gedachten te stoppen. Pas als het rustig van binnen is, kan de subtiele communicatie met een dier plaatsvinden. Dat vraagt oefening en aandacht, maar iedereen die dat kan opbrengen, kan in principe telepathisch communiceren. In het boek vertelt Marjanco hoe zij contact opneemt en een dier en geeft zij een 'stappenplan' voor mensen die het zelf wil proberen.

Het nut van communiceren met dieren is meestal heel praktisch. Bij gezondheids- of andere problemen is het soms lastig om de oorzaak te vinden. In het contact met het dier is het vaak mogelijk om die oorzaak te achterhalen. Vervolgens kan het probleem opgelost worden, of is in ieder geval duidelijk wat er aan de hand is. Dat maakt van beide kanten begrip mogelijk en opent de mogelijkheid om 'lastig' gedrag te accepteren of de omstandigheden zo aan te passen dat een dier zich anders kan gedragen.

Wat het boek heel bijzonder maakt, is dat een aantal gesprekken is opgenomen die Marjanco voerde met haar overleden merrie Evita. Veel communicatie met dieren gaat gewoon over huis-tuin-en-keuken-onderwerpen, maar met Evita is dat anders. Toen Marjanco merkte dat Evita meer te melden had, begon zij haar vragen te stellen die haar bezighielden. Vragen over de manier waarop wij leven en vooral over de manier waarop wij met dieren omgaan. De antwoorden van Evita gaven Marjanco meer inzicht en begrip.

En dat is ook de voornaamste reden voor Marjanco om het boek te schrijven: het delen van inzichten met anderen in het streven de wereld voor mensen en dieren mooier te maken.

Recensie NBD Biblion

Het doel van dit boek is enerzijds te late zien dat telepatisch contact met dieren mogelijk is en hoe dat werkt, anderzijds het delen van de doorgekomen informatie. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel vertelt over hoe de auteur ertoe kwam om een cursus communiceren met dieren te volgen en haar ervaringen daarmee. Ze legt daarbij uit hoe je dit ook zelf kunt leren. Het tweede deel bevat gesprekken met haar overleden lievelingspaard die steeds een bepaald (levens)thema behandelen. Dit paard, Evita genaamd, is een oude ziel die hele diepzinnige antwoorden geeft op de vragen over het leven en problemen met dieren. Wie de auteur is, wordt pas duidelijk door het lezen van het boek. Een achternaam wordt niet genoemd. Ze is een Nederlandse verpleegkundige die opgroeide in een traditioneel christelijk gezin en ook in Israël en Noord-Duitsland heeft gewoond. Ze fokt met paarden. Lekker lezend boek voor (dieren)liefhebbers die openstaan voor de mogelijkheid van telepathisch contact met dieren en die de omgang met hun dier willen verbeteren. Met opgave van literatuur en websites.

Auteur: Marjanco
ISBN: 9789079249008
Jaar van uitgave: 2011
Drukinformatie: hardcover
verkoopprijs: € 18,95