Communiceren met paarden

In het boek Communiceren met paarden onthult Nanda de door haar ontwikkelde chakra-communicatiemethode. Deze methode leert mensen niet alleen om telepathisch met paarden te communiceren, maar ook om meer inzicht te krijgen in hun eigen proces.

Aan de hand van sprekende, inspirerende en ontroerende praktijkvoorbeelden legt ze uit wat er op bepaalde plaatsen in de energie van een paard voelbaar kan zijn. De lezer krijgt vervolgens vele praktische tips en oefeningen om dit ook zelf te leren waarnemen. Op deze manier vormt zich een duidelijk beeld van het leven, het karakter en de emoties van een paard.

Nanda voert de lezer mee in de belevingswereld van de paarden en laat zien wat er allemaal mogelijk is in het contact tussen mens en paard. Telkens blijkt hoe nobel de intenties van deze edele dieren zijn: ze wijzen ons de weg op het pad van hart en gevoel.

Door haar achtergrond als paardentrainster, vergeet Nanda niet om ook steeds de vertaling naar de dagelijkse praktijk te maken. In heldere taal legt ze uit hoe een getraumatiseerd paard teruggebracht kan worden tot zijn natuurlijke staat.

Recensie NBD Biblion:

De schrijfster, Nanda van Gestel - van der Schel, publiceerde eerder 'Het paard als spiegel van de ziel' en 'De wereld als klaslokaal'. Zij geniet bekendheid als telepathisch begaafd paardenfluisteraar(ster) met neveninteresse in andere dieren en kinderen. Zij helpt dieren en hun eigenaren in workshops. 

In dit boek maakt de auteur duidelijk hoe telepathische/intuïtieve communicatie met dieren (i.c. paarden) in zijn werk gaat. Dit heeft te maken met energie en energiecentra (chakra's) waarover ook de mens beschikt. Mensen die hun eigen 'energiehuishouding'in orde brengen kunnen anderen, niet alleen mensen, maar ook dieren, van dienst zijn bij het ordenen/genezen/in harmonie brengen van hun energielichaam. Daarbij kan de behandelaar lans energetische weg intuïtieve indrukken krijgen van problemen waaronder de ander c.q.het paard lijdt. Omgekeerd hebben paarden -net als andere (huis)dieren- soms belangwekkende boodschappen voor hun bezitter. Met talloze praktijkvoorbeelden en anekdotes, enkele kleurenfoto's, instructies voor oefeningen en behandelingen, en nuttige vragen aan het adres van paarden.


ISBN: 9789079249237
Jaar van uitgave: 2012
Drukinformatie: gebonden
verkoopprijs: € 21,95